Yritykselle

Winnie Works on yrityksen oma mielen hyvinvointipalvelu

Tasapainoiset ja eteenpäin katsovat työntekijät ovat yritykselle aarteita, joista kannattaa huolehtia. Winnie Works on matalan kynnyksen terapia- ja valmennuspalvelu, joka auttaa ihmisiä jo ennen kuin työn tai yksityiselämän haasteet kasvavat ongelmiksi ja sairauslomiksi.

Parhaimmillaan palvelumme ennaltaehkäisee yksilöiden kriisejä ja vähentää merkittävästi yrityksen suoria sekä välillisiä sairauskuluja. Toisaalta työmme voi nähdä osaajien sparrauksena, jonka ansiosta ihmiset voivat hyvin, nauttivat elämästään ja tekevät työnsä paremmin kuin koskaan.

Miten Winnie toimii?

Winnie on yrityksesi in-house-terapeutti ja ihmisten sparraaja. Winnie-yhteistyö voidaan räätälöidä täysin tarpeiden ja henkilöstömäärän mukaan. 

Ammattilaisemme voi olla yhteisen aloitusinfon jälkeen toimistollanne esimerkiksi yhtenä päivänä viikossa. Silloin halukkaat työntekijät pääsevät juttelemaan asioistaan ja saavat toimivia työkaluja elämänhallintaan sekä uutta virtaa työhönsä. 

eWinnie tarjoaa samat palvelut etänä, jolloin palvelu tarjotaan suojatun etäyhteyden avulla juuri työntekijälle parhaiten sopivana ajankohtana.

Järjestämme myös luentoja isommille ryhmille. Luennoilla pyrimme lisäämään koko työyhteisön tietoisuutta hyvinvointia edistävistä toimintatavoista ja tuomaan työkaluja arjen sujuvoittamiseen.

Luottamuksellista ja tavoitteellista yhteistyötä

Winnien tapaaminen on aina 100 % salassapidon piiriin kuuluvaa, eikä palvelun käytöstä tule Kanta-merkintää. Hienovaraisen ja matalan kynnyksen toiminnan lisäksi ratkaisukeskeinen lähestymistapa on aina hyvin tavoitteellista. Me ymmärrämme yrityksen liiketoiminnan sekä yksilöiden tavoitteiden yhteen sovittamisen merkityksen. Kun ihmisellä on selkeä itsensä kehityspolku, vaikuttaa se suoraan myös yrityksen tavoitteiden eteen tehtävään työhön.

Vähemmän sairauskuluja, enemmän työtehoa ja parempi yritysimago

Winnie-palvelun käyttöä voi perustella pehmeillä arvoilla, mutta myös puhtaasti luvuilla. On nähty, että ennaltaehkäisevään toimintaan panostaneet yritykset ovat saavuttaneet huomattavia säästöjä sairauspoissaolojen vähentymisen ansiosta. Ja toisaalta hyvinvoiva ja motivoitunut työntekijä on yritykselle kultakimpale.  Kun kilpailu osaajista kiihtyy, Winnie-palvelun tarjoaminen työntekijöille parantaa yrityksen työnantajamielikuvaa ja viestii sekä vastuullisuudesta että välittämisestä.

Winnie-tiimi rakennetaan aina huolellisesti

Winnien asiakkaiden tarpeet vaihtelevat ja esimerkiksi toimiala, henkilöstörakenne sekä yrityskoko vaikuttavat yhteistyön suunnitteluun. Me teemme aina tarkat taustaselvitykset ja osaamme ehdottaa yrityksellenne sopivaa palvelukokonaisuutta.