Yritykselle

Winnie on yrityksen oma terapiapalvelu

Tasapainoiset ja eteenpäin katsovat työntekijät ovat yritykselle aarteita, joista kannattaa huolehtia. Winnie Works on matalan kynnyksen terapiapalvelu, joka auttaa ihmisiä jo ennen kuin työn tai yksityiselämän haasteet kasvavat ongelmiksi ja sairaslomiksi.

Parhaimmillaan palvelumme ennaltaehkäisee yksilöiden kriisejä ja vähentää merkittävästi yrityksen suoria sekä välillisiä sairauskuluja. Toisaalta työmme voi nähdä osaajien sparrauksena, jonka ansiosta ihmiset voivat hyvin, nauttivat elämästään ja tekevät työnsä paremmin kuin koskaan.

Henkilöstön oma terapiapalvelu 

tekee hyvää myös liiketoiminnalle  

Winnie Works -lyhytterapiapalvelu tarjoaa yritykselle helpon tavan lisätä henkilöstön hyvinvointia sekä ehkäistä tehokkaasti mielenterveyssyistä johtuvia sairauspoissaoloja.

 

Palvelun avulla henkisesti kuormittuneet työntekijät saavat matalan kynnyksen terapiaa ja mielenhuoltoa, joka pitää ihmiset työkykyisenä ja näkyy usein myös työn tuottavuuden kasvuna.

Miten Winnie toimii?

Winnie on yrityksesi in-house-terapeutti ja ihmisten sparraaja. Winnie-yhteistyö voidaan räätälöidä täysin tarpeiden ja henkilöstömäärän mukaan. Terapeuttimme voi olla yhteisen aloitusinfon jälkeen toimistollanne esimerkiksi yhtenä päivänä viikossa. Silloin halukkaat työntekijät pääsevät juttelemaan asioistaan ja saavat toimivia työkaluja elämänhallintaan sekä uutta virtaa työhönsä. Palvelumme ovat saatavilla myös etänä, jolloin palvelu tarjotaan suojatun etäyhteyden avulla juuri työntekijälle parhaiten sopivana ajankohtana.

Luottamuksellista ja tavoitteellista yhteistyötä

Winnien tapaaminen on aina 100 % salassapidon piiriin kuuluvaa, eikä palvelun käytöstä tule Kanta-merkintää. Hienovaraisen ja matalan kynnyksen toiminnan lisäksi ratkaisukeskeinen terapia on aina hyvin tavoitteellista. Me ymmärrämme yrityksen liiketoiminnan sekä yksilöiden tavoitteiden yhteen sovittamisen merkityksen. Kun ihmisellä on selkeä itsensä kehityspolku, vaikuttaa se suoraan myös yrityksen tavoitteiden eteen tehtävään työhön.

Vähemmän sairauskuluja, parempi yritysimago

Winnie-palvelun käyttöä voi perustella pehmeillä arvoilla, mutta myös puhtaasti luvuilla. On nähty, että ennaltaehkäisevään toimintaan panostaneet yritykset ovat saavuttaneet huomattavia säästöjä sairauspoissaolojen vähentymisen ansiosta. Ja kun kilpailu osaajista kiihtyy, Winnie-palvelun tarjoaminen työntekijöille parantaa yrityksen työnantajamielikuvaa ja viestii sekä vastuullisuudesta että välittämisestä.

Winnie-tiimi rakennetaan aina huolellisesti

Winnien asiakkaiden tarpeet vaihtelevat ja esimerkiksi toimiala, henkilöstörakenne sekä yrityskoko vaikuttavat terapiayhteistyön suunnitteluun. Me teemme aina tarkat taustaselvitykset ja osaamme ehdottaa yrityksellenne sopivaa palvelukokonaisuutta sekä sopivaa terapeuttia tai Winnie-tiimiä. 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

© 2020 Winnie Works Oy. Verkkosivuista vastaa Ränch Markkinointi